021 63 12 985

Delovi Novog Sada, Bukovca i Sremskih Karlovaca nemaju vode zbog havarija.