021 63 12 985

PRIJAVA O NEPOŠTOVANJU KUĆNOG REDA

O nepoštovanju kućnog reda stanari najpre obaveštavaju upravnika u pisanoj formi, koji će po prijemu obaveštenja poučiti prekršioca da je u obavezi da poštuje opšta pravila kućnog reda, i o tome sačiniti belešku.

Ukoliko se stanar ni nakon toga ne pridržava opštih pravila kućnog reda, učinjeni prekršaj treba prijaviti nadležnoj inspekciji, kako bi ona preduzela mere u skladu sa Zakonom.

PRIJAVA RADOVA U STANU

Prijava radova u stanu – vlasnik stana koji vrši adaptaciju stana u obavezi je da prethodno obavestiti upravnika i priloži odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih građevisnkih radova, kao i da postavi obaveštenje na vidnom mestu u zgradi o danu početka izvođenja radova vrsti i trajanju radova.

Radovi u slučajevima havarije i potrebe za hitnim intervencijama, mogu se izvoditi u vreme dnevnog i noćnog odmora.

ZATVARANJE VODE U ZGRADI

Zatvaranje vode u zgradi – ukoliko imate potrebu da zatvarate vodu zbog radova na vodovodnim instalacijama u Vašem stanu, obavestite upravnika zgrade o radovima i postavite na oglasnu tablu ili ulazna vrata obaveštenje od kad do kad neće biti vode u zgradi ili na vertikali.

PODACI O VLASNIKU STANA I ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA

Dostavu podataka o vlasniku stana, zakupcima, korisnicima i članovima domaćinstva – svaki vlasnik stana je u obavezi dostaviti podatke upravniku zgrade kao i izmene podataka o vlasniku stana, članovima domaćinstva koja borave u stanu (zakupcima i korisnicima) – preuzmite formular, popunite, potpišite i dostavite upravniku zgrade u ptt sanduče stambene zajednice. pdf obrazac
Formular možete preuzeti i popuniti elektronski, kao i dostaviti na email: info@pfs.rs