021 63 12 985

PRIJAVA O NEPOŠTOVANJU KUĆNOG REDA

BUKA U VREME DNEVNOG I NOĆNOG ODMORA:
U vreme dnevnog i noćnog odmora nije dozvoljeno vikom, trčanjem, skakanjem, igranjem loptom, korišćenje kućnih aparata i dr. uređaja i sličnim postupcima praviti buku i narušavati mir u zgradi. Vreme dnevnog i noćnog odmora :Radnim danom (popodnevni odmor 16,00-18,00h, noćni odmor 23.00-05.00h); Vikendom i praznicima (popodnevni odmor 16.00-18.00h, noćni odmor 23.00h-07.00h).

O NEPOŠTOVANJU KUĆNOG REDA U ZGRADAMA, UPRAVNIK ILI STANAR PRIJAVLJUJU NADLEŽNOJ INSPEKCIJI KAKO BI ONA PREDUZELA MERE U SKLADU ZA ZAKONOM.
PRIJAVA KOMUNALNIH PREKRŠAJA – KOMUNALNA POLIICIJA: 021/4872544 (00-24H)

PRIJAVA RADOVA U STANU

Prijava radova u stanu – vlasnik stana koji vrši adaptaciju stana u obavezi je da prethodno obavestiti upravnika i priloži odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih građevisnkih radova, kao i da postavi obaveštenje na vidnom mestu u zgradi o danu početka izvođenja radova vrsti i trajanju radova.

Radovi u slučajevima havarije i potrebe za hitnim intervencijama, mogu se izvoditi u vreme dnevnog i noćnog odmora.

ZATVARANJE VODE U ZGRADI

Zatvaranje vode u zgradi – ukoliko imate potrebu da zatvarate vodu zbog radova na vodovodnim instalacijama u Vašem stanu, obavestite upravnika zgrade o radovima i postavite na oglasnu tablu ili ulazna vrata obaveštenje od kad do kad neće biti vode u zgradi ili na vertikali.

PODACI O VLASNIKU STANA I ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA

Dostavu podataka o vlasniku stana, zakupcima, korisnicima i članovima domaćinstva – svaki vlasnik stana je u obavezi dostaviti podatke upravniku zgrade kao i izmene podataka o vlasniku stana, članovima domaćinstva koja borave u stanu (zakupcima i korisnicima) – preuzmite formular, popunite, potpišite i dostavite upravniku zgrade u ptt sanduče stambene zajednice. pdf obrazac
Formular možete preuzeti i popuniti elektronski, kao i dostaviti na email: info@pfs.rs