021 63 12 985

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

PFS Servis za svaku svoju stambenu zgradu sačinjava Program investicionog održavanja na godišnjem nivou sa predviđenom vrstom, obimom i dinamikom aktivnosti, kao i procenu mesečnog iznosa izdvajanja sredstava.

OBRAČUN TROŠKOVA REDOVNOG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZGRADE

Posledice nedovoljnog investiranja u održavanje stambenih zgrada obično dovode do naglog propadanja zgrada, pa se onda odjednom javlja nužna potreba za velikim sredstvima (pucanja vodovodnih cevi, požari na elektro or- manima, veliki kvarovi na liftovskim postrojenjima, prokišnjavanje krova i sl.).

Najčešće, najvrednija imovina jednog domaćinstva jeste stan, ali vlasnici stanova nisu upoznati koliko je potrebno ulagati u održavanje stambene zgrade i stana da bi se očuvala vrednost te imovine. Na cenu stana utiče na prvom mestu lokacija, a odmah iza očuvanost zgrade, pa je razumljivo zašto kupci žele prvenstveno da kupuju nove stanove.

Praksa pokazuje da se sredstva lako i brzo skupe kada dođe do havarije i kada, u stvari treba platiti znatno više nego što bi se platilo kroz redovno održavanje. Razlozi za neefikasno održavanje u znatno većoj meri leže u slaboj organizaciji i načinu upravljanja zgradom, ali i nedovoljnom informisanošću  vlasnika posebnih delova o zajedničkih interesima.

PFS Servis za svaku svoju stambenu zgradu sačinjava Program investicionog održavanja na godišnjem nivou sa predviđenom vrstom, obimom i dinamikom aktivnosti. U Cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade sprovede se aktivnosti na investicionom održavanju kojim se poboljšavaju karaktristike postojećih elemenata zgrade u odnosu na izvedeno stanje, njihovom zamenom elementima boljih karakteristika, odnosno veka trajanja.

Parametri koji utiču na procenu mesečnog iznosa izdvajanja sredstava za realizaciju aktivnosti na održavanju zgrade, utvrđuju se na osnovu Izveštaja o proceni stanja zgrade, a još  zavise i od  starosti zgrade, postojećih elemenata zgrade koji se poboljšavaju u odnosu na izvedeno stanje, odnosno veka trajanja, odnosno što je zgrada starija veće je i izdvajanje. Procena stanja je ujedno i početni korak za sve dalje aktivnosti na upravljanju i održavanju. Na osnovu procene stanja priprema se plan tekućeg i plan investicionog održavanja, koji se vodi po elementima zajedničkih delova zgrade. Na osnovu planova održavanja izrađuju se planovi finansiranja, odnosno budžeta zgrade, u koje ulaze svi prihodi i svi rashodi zgrade.

Na osnovu ukupnog obračuna troškova održavanja zgrade, vrši se izrada mesečnog iznosa zaduženja vlasnika posebnih delova. Način i iznos raspodele zaduženja utvrđuje se Odlukom skupštine stambene zajednice (u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, Sl. Glasnik RS br. 104/2016 i članom 3. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova Sl. Glasnik RS br 43/93).

Aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja obavljaju se na zajedničkim delovima zgrade u skladu sa usvojenim Programom održavanja  na sednici Skupštine stambene zajednice. Program održavanja stambene zajednice obuhvata od popisa elemenata koji su bili provera stanja do elemenata zgrade koji će bti predmet atkivnosti održavanja kao i prioritete u održavanju zgrade u cilju sprečavanja nastanka potrebe za hitnim intervecijama.

Pod redovnim održavanjem se obično podrazumjeva redovno servisiranje liftova, popravke ili zamjene automata za zajedničko osvjetljenje, prekidača, sijelica i druge slične popravke, deratizacija, održavanje higijene zgrade, čišćenje oluka, popravka ili zamjena okova, brava, katanaca i slično

 

Investiciono održavanje obuhvata održavanje krovne konstrukcije, horizontalne i vertikalne hidroizlolacije, vodovodne i kanalizacione mreže, ventilacije, oštećenih i dotrajalih fasada, hidranata, hidrantskih crijeva i drugih hidrantskih dijelova u zgradi, instalaciju i održavanje uređaja za zaštitu od požara i slično.

 

PFS Servis predlaže korake efikasnog upravljanja kojim se može unaprediti i poboljšati zajedničko životno okruženje u zgradi.