021 63 12 985

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

Profesionalno upravljanje nekretninama pruža višestruke pogodnosti. Naši menadžeri rade u ime vlasnika nekretnina, preuzimajući na sebe tehničke i organizacione poslove, omogućavajući klijentima da posvete više vremena obavljanju svojih osnovnih poslovnih aktivnosti.

Imate stan na teritoriji Novog Sada, a ne živite u njemu i nemate vremena za redovne obilaske i neophodno održavanje. Idete na put ili odsustvujete na duži period, a nemate mogućnosti i vremena da se neko stara o Vašoj imovini.Želite da poverite brigu o održavanju Vaše nekretnine nekome ko bi to obavljao umesto Vas.

Nalazite se na pravom mestu!

Nudimo Vam kompletnu uslugu upravljanja Vašom nekretninom, kao i njeno održavanje, tako da u budućnosti nećete morati da razmišljate o eventualnim problemima koji Vas mogu iznenaditi usled Vašeg odsustva.

Predstavljamo kratak pregled naših usluga na polju upravljanja nekretninama, koje obuhvataju niz aktivnosti , od čuvanja Vaših ključeva do pregleda i kompletne brige o Vašoj nekretnini.

Ponudu možemo prilagoditi individualnim željama, a listu usluga proširiti i na one koje nisu navedene u opisu:

 • Kontrolu plaćanja računa izdate nekretine
 • Vođenje i organizacija popravki u nekretnini
 • Organizacija čišćenja nekretnine
 • Provetravanje objekta
 • Pražnjenje i kontrola vodovodnih cevi
 • Pregled električnih instalacija i zamena sijalica
 • Prikupljanje i prosleđivanje pošte – prema vašim potrebama
 • Prikupljanje i plaćanje računa u Vaše ime
 • Očitavanje mernih uređaja struje i vode
 • Mesečni izveštaj o stanju nekretnine uz propratne fotografiije
 • Izrada specijalizovanih zapisnika i slika prilikom ulaska/napuštanja predmente nepokretnosti