021 63 12 985

Delovi Novog Sada i ceo Šangaj nemaju vode zbog havarija.