021 63 12 985

Delovi Novog Sada i Sremske Kamenice nemaju vode zbog havarija.