021 63 12 985

Delovi Novog Sada, Sremske Kamenice i Kaća nemaju vode zbog havarija.