021 63 12 985

Delovi Novog Sada, Kisača i Sremske Kamenice nema vode zbog havarija.