021 63 12 985

Delovi Novog Sada, Sremskih Karlovaca i Petrovaradina nemaju vode zbog havarija.