021 63 12 985

Delovi Novog Sada, Sremskih Karlovaca, Popovica i Paragovo nemaju vode zbog radova i havarija.