021 63 12 985

Deo Kaća, Petrovaradina i Čeneja nema vode zbog havarija.