021 63 12 985

Deo Novog Sada, Budisave i ceo Ribnjak nemaju vode zbog havarija.