021 63 12 985

Deo Novog Sada, Čenej, Pejićevi salaši, Nemanovci i Rimski Šančevi u utorak, 19. marta neće imati vode.