021 63 12 985

Deo Novog Sada i celi Sremski Karlovci nemaju vode zbog havarija.