021 63 12 985

Deo Novog Sada i Sremskih Karlovaca nema vode zbog havarije.