021 63 12 985

Deo Novog Sada, Sremskih Karlovaca, Nemanovci i Pejićevi salaši nemaju vode zbog havarija.