021 63 12 985

U okviru projekta „Put za zdravlje“, koji se realizuje u saradnji s gradskom Upravom za zdravstvo, Dom zdravlja „Novi Sad“ organizovaće po mesnim zajednicama edukaciju građana, a sve u želji da se smanji broj obolelih od hroničnih nezaraznih bolesti, pre svega kardiovaskularnih.