021 63 12 985

Delovi Novog Sada, Veternika, Sviloša i Grabova u sredu, 5. oktobra neće imati struje.