021 63 12 985

Limani III i IV nemaju tople vode, dok su pojedini objekti na Limanima bez grejanja.