021 63 12 985

Na Limanima će danas, 8. avgusta, doći do blagog poremećaja u isporuci tople potrošne vode.