021 63 12 985

Zbog novog izdanja Kritične mase, masovne vožnje biciklista ulicama Novog Sada, u petak, 29. marta doći će do privremene izmene režima saobraćaja.