021 63 12 985

Uvažavajući žalbe i zahteve mnogobrojnih građana Satelita, koji su se više puta obraćali gradskim institucijama, Grad Novi Sad, preko svojih nadležnih preduzeća, pristupiće uređenju prostora oko Satelitske pijace.