021 63 12 985

Delovi Novog naselja i Petrovaradina nemaju vode zbog havarija.