021 63 12 985

Delovi Novog Sada ostali su na kratko bez struje, što je dovelo i do nestanka vode u celoj distributivnoj mreži.