021 63 12 985

JKP „Vodovod i kanalizacija“ postavilo je česme na hidrante i revitalizovalo nekoliko javnih česmi koje nisu bile u funkciji, a nalaze se na frekventnim lokacijama u gradu.