021 63 12 985

Privremena trasa linija GSP-a 1, 15 i 35 biće produžena do završetka obnove mosta preko Kanala DTD na Sentandrejskom putu.