021 63 12 985

Delovi Novog Sada i Sremskih Karlovaca nemaju vode zbog havarije.