021 63 12 985

Autobusi na linijama 2, 10, 12, 14 i 15 ponovo voze redovnim trasama.