021 63 12 985

Kako su se u poslednjih godinu dana dešavale česte havarije na elektro-mreži, a koje su pak zahtevale određeni vremenski period sanacije, dešavalo se da prestane sa radom i Fabrika vode, iz razloga što pumpe rade na elektro-pogon.